Woorden afbreken in koppen

Terug naar het overzicht

Koppen die lange woorden bevatten als medezeggenschapsraad, willen wel eens verkeerd of niet afgebroken worden. Je kunt zelf bepalen waar deze woorden breken door ^ op een goede afbreekplek te zetten, dus tussen de lettergrepen. Later verschijnt op de plaats van de ^ de tekencombinatie ­

Bijvoorbeeld: informatie^bijeen^komst

Terug naar het overzicht