Tags

Terug naar het overzicht

Tags zijn bedoeld om berichten van trefwoorden te voorzien. Die zijn niet verplicht, maar wel handig om sommige berichten uit verschillende categorieën bij elkaar te kunnen plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan horizontale verantwoording en dialoog, maar ook aan onderwijskwaliteit en identiteit.

Terug naar het overzicht