Deze tien prangende vragen heeft elke schoolleider

Werkdagen verlopen vaak hectisch. Belangrijke, maar niet urgente vragen blijven op het bureau liggen. Ze zijn meestal ook niet eenvoudig te beantwoorden. Zijn dit ook jouw vragen?

  1. De samenleving onderkent onze professionaliteit te weinig. Hoe kan ik die beter tot uitdrukking brengen?
  2. Hoe houd ik onze ouders betrokken bij ons onderwijs? Dat onze leerlingen goed leren is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
  3. Mijn leerkrachten weten alles van onderwijs, ouders weinig tot niets. Hoe overbrug ik dat verschil?
  4. Hoe geef ik handen en voeten aan horizontale verantwoording en dialoog en hoe krijgen wij als team daar energie van? Want dat is toch de bedoeling van onze code goed bestuur?
  5. Hoe maak ik van alle betrokkenen rond mijn school een gemeenschap?
  6. Mondige ouders: hoe kan ik daar mijn winst mee doen?
  7. Hoe laat ik zien wie we als school zijn zodat we de leerlingen krijgen die bij ons passen?
  8. Hoe zet ik mijn school op de kaart bij afgestuurde pabo-studenten en leerkrachten die een andere baan zoeken?
  9. Hoe schep ik een schoolcultuur, waar de focus op de onderwijskwaliteit vanzelfsprekend omdat we begrijpen dat dat van grote betekenis is voor onze leerlingen, hun ouders en de samenleving waarin wij leven?
  10. Hoe verbind ik al deze vragen? Hoe maak ik daar een betekenisvol verhaal van en hoe zet ik mijn website, nieuwsbrief, ouderbijeenkomsten en andere middelen daarvoor in?

Dit zijn leervragen waarop we in onze leergemeenschap de antwoorden vinden.