Wat we van meester Mark kunnen leren

We hebben ons bescheurd van het lachen. We zaten aan de koffie toen mijn ega het taaltijdschrift Onze Taal opensloeg. Daarin stond een artikel met als kop: ‘Wat we kunnen leren van meester Mark’. Een goede vraag stellen of een duidelijke opdracht formuleren is niet eenvoudig, zo bleek uit dit artikel. Meester Mark verzamelt allemaal best voor de hand liggende, maar nogal komische foutjes van leerlingen die zij maakten met opdrachten en vragen. Hij publiceert die op Instagram. Zo luidt een opdracht voor een woordenschatoefening: ‘Petra gebruikt een zaag en een hamer om een kistje te maken. Wat gebruikt Petra?’ De leerling schrijft vervolgens op: ‘Een zaag en een hamer’. De methodemakers hadden ‘gereedschap’ als antwoord voor ogen.

De auteur van het artikel vraagt zich vervolgens af: schiet de leerling hier te kort of de vragenmaker? Of wat dacht je van de vraag: ‘Wat is de functie van het hart?’ Schrijft een leerling op: ‘Bloed door je lijf pompen en van je moeder houden en van je familie.’ Of deze opdracht dan: ‘Teken wat op het kaartje staat.’ En op dat kaartje staat het woord stal. Wat doet de leerling? Tekent het kaartje precies over en zet daar het woord stal in. Zitten leerlingen in deze gevallen echt fout? Het antwoord laat ik aan jou over.

Wat dit wel laat zien, is dat taal helemaal niet zo exact is. Ook betekenis is vaak niet eenduidig is en komt vaak associatief tot stand. Goede vragen stellen, ook in het contact met ouders of andere belanghebbenden, is een kunst. Dat geldt trouwens ook voor vragen die je aan jezelf stelt en aan je team. Het verhaal van je school voltrekt zich voor een groot deel via dialogen die plaatsvinden in en om de school, met ouders, met leerlingen… tja met wie allemaal eigenlijk nog meer? En wat kan daar allemaal mis gaan door onduidelijke vragen en onverwachte antwoorden? Al hoop ik dat dat meer hilariteit oplevert dan boze gezichten.

Dit onderwerp leent zich goed voor je herregistratie voor het schoolleidersregister op het thema persoonlijk leiderschap.

Binnenkort herregistreren? Doe dit eens met een leerverhaal! 

Deze leerverhalen ook per e-mail ontvangen? Meld je dan aan via de link.