Herinneringen aan de basisschool

Bah, wat een koude douche, die klaagzang van de onderwijsinspectie over het niveau van het reken- en taalonderwijs op de basisscholen. Ik zag het bericht op mijn scherm verschijnen net nadat ik bij de koffie een zeer warm geschreven verhaal van een oud-leerling las, die daarin terugkijkt op haar basisschooltijd. Ze beschrijft dat haarscherp en met veel gevoel. Eens heb ik tijdens een herregistratietraject aan je collega’s gevraagd hoe ze terugkijken op hun eigen lagere of basisschoolperiode. Wat is de betekenis geweest van wat de meesters en juffen van indertijd hen indertijd geleerd hebben? Ik veronderstelde dat we daar een brede maatschappelijke betekenis van onderwijs uit zouden kunnen destilleren. Maar zo werkt dat dus niet. Geen verhalen over de waarde van taal en rekenen voor hun huidige werk. Nee, de herinneringen ging vooral terug naar die invloedrijke juf of meester, de veilige omgeving, het leren omgaan met andere kinderen en hun eigen vorming als mens. Sowieso vonden ze het lastig om dit onder woorden te brengen.

Als je even tijd heb, haal dan dit essay – iets meer dan een uurtje leestijd – bij de boekhandel. Auteur Marieke Lucas Rijneveld schreef dit korte verhaal, met als titel Het warmtefort, voor de boekenweek. Zij heeft er duidelijk minder moeite mee om haar ervaringen met de basisschool te verwoorden. Dat doet ze beeldend, trefzeker en met een zekere humor. Leerzaam ook. Gek genoeg was taal, met name spelling, haar sterke kant niet. In rekenen was ze al helemaal geen ster (De school opperde: dyscalculie?). Verhalen, daar was ze gek op. De inspectie klaagt over het heden en stelt dat te veel leerlingen de basisschool verlaten met te weinig kennis van taal en rekenen. Goed om te beseffen dat, zoals deze oud-leerling maar weer laat zien, de herinneringen daar niet door gevormd worden. Alhoewel, als ik me iets nog goed herinner van de lagere school: het eindeloze drillen van werkwoordvervoegingen, ofwel het juist toepassen van t’tjes en dt’jes. Op het voortgezet onderwijs hadt ik daar enorm profijt van. En nog steeds eigenlijk.

Mocht je wel eens reageren op de actualiteit, bijvoorbeeld in je nieuwsbrief, dat is dit oordeel van de onderwijsinspectie een goede aanleiding. Want wat denk je dat je ouders zich afvragen als ze dit bericht in de media lezen? Wat is jouw verhaal dan?

Dit onderwerp leent zich goed voor je herregistratie voor het schoolleidersregister op het thema persoonlijk leiderschap.

Binnenkort herregistreren? Doe dit eens met een leerverhaal!
.
Deze leerverhalen ook per e-mail ontvangen? Meld je dan aan via de link.