Een prachtig risico is een boeiend verhaal

Conflicten en crises veranderen het leven, dat is de essentie van een echt verhaal. Corona is crisis, maar onderwijs ook? Pedagoog Gert Biesta ziet onderwijs als prachtig risico. Zonder risico geen onderwijs vindt hij. De hang om juist risico uit te bannen ziet hij overal terug. De hele samenleving eist van het onderwijs dat het krachtig, veilig, voorspelbaar en risicovrij is. Maar dat lukt niet, weet hij, want leerlingen zijn geen robots en onderwijs geen productieproces, geen machine. Risico betekent ook conflicten en crises. Die kunnen klein zijn: een kind dat op z’n eerste schooldag linea recta weer naar huis wil. Of heel groot, zoals corona, die alle orde op school wegblaast.

Risico betekent dus dat je de echte, betekenisvolle verhalen kunt oprapen op jouw school. Want jullie helpen kinderen naar de volwassenheid door conflicten en crises heen, groot, maar meest klein. Met de inzet dat die positieve veranderingen teweeg brengen die iets betekenen. Voor het kind, de ouders, de school, de samenleving. Vertel dit prachtige risico! En iedereen zal luisteren.

O ja, dit schuurt met je gevoel. Dat is je misschien ook wel eens ingefluisterd tijdens een media- of marketingtraining: blaas het positieve op en verdonkeremaan het negatieve. Typisch gevalletje van negafobie! Alsof een school iemand zou moeten zijn die dik loopt te doen met alleen zijn mooie vakantiebelevenissen: gaaaaaap…

Nee, een echt verhaal is altijd boeiender en betekenisvoller. Want onderwijs is een prachtig risico.

Dit onderwerp leent zich goed voor je herregistratie voor het schoolleidersregister op het thema persoonlijk leiderschap.

Binnenkort herregistreren? Doe dit eens met een leerverhaal!
.
Deze leerverhalen ook per e-mail ontvangen? Meld je dan aan via de link.